Zad.1
wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa. Przy każdym z nich postaw odpowiedni symbol: plusem oznacz warunek korzystny dla rozwoju rolnictwa w Polsce, minusem- niekorzystny.
zad2.
uzasadnij dlaczego produkty polskiego rolnictwa mogą skutecznie konkurować i być cenione na rynkach europejskich.

gaję naj...:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:36:59+01:00
Czynniki rozwoju rolnictwa :
a) przyrodnicze :
- szerokość geograficzna
- rzeźba terenu
- warunki klimatyczne (opady, temperatura, długość okresu wegetacyjnego)
- gleba (żyzność)
- szkodniki
- choroby roślin i zwierząt
b) poza przyrodnicze :
- używanie środków ochrony roślin i nawozów
- stosowanie maszyn i urządzeń
- polityka rolna państwa
- wielkość gospodarstw rolnych
- wykształcenie rolników i poziom kultury rolnej
- zastosowanie inżynierii genetycznej

(Ps. tylko tyle mam)
71 4 71