Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T00:37:13+01:00
Witaj
Jeśli w mieszninie jest 2x więcej cząsteczek O2 niż CO2, to oznacza to, że
moli O2 jest 2x więcej czyli mamy punkt zaczepienia w postaci równania
no2 = 2nco2 ale no2 = mo2/Mo2 a nco2 = mco2/Mco2
mo2/Mo2 = 2mco2/Mco2
mo2/mco2 = 2Mo2/Mco2 = 2*32/44 = 16/11
%O2 = 16*100%/[16+11] = 59,26%
%CO2 = 11*100%/27 = 40,74%

.........................pozdrawiam
3 3 3
2010-02-20T00:53:45+01:00
Cześć :-)
m. O2 = 32 g/mol
m. CO2 = 44 g/mol
Jest (2x) moli (cząsteczek) O2 i x moli (cząsteczek) CO2
32 g/mol * 2 * x * mol = (64x)g - masa tlenu
44 g/mol * x * mol = (44x) g - masa dwutlenku węgla

% tlenu w mieszaninie: (64x) g / (64x + 44x) g * 100% = 64/108 * 100% ~ 59,26%
% CO2 w mieszaninie ~ 100% - 59,26% = 40,74%
Odp.: W mieszaninie jest ok. 59,26% tlenu i ok. 40,74% dwutlenku węgla.
1 5 1