1. Z prawa Archimedesa wynika, że każde ciało zanurzone w cieczy traci na swym ciężarze tyle, ile wynosi ciężar wypartej przez to ciało cieczy. Korzystając z tego prawa, oblicz siłę wyporu kulki o promieniu R=10 całkowicie zanurzonej w wodze o gęstości pw=1000 kg/m sześcienny. W obliczeniach przyjmij, że
g=10m/s kwadrat, a objętość kulki V=4/3pir do sześcianu.

2.Turbina wiatrowa o mocy 3kW generwuje 630 kWh energii elektrycznej w ciagu miesiąca przy sredniej wartosci prędkości równej 6 m/s. Wiedząc, że pewne gospodarstwo agroturystyczne zuzywa dziennie 20 kwH, oblicz czy ta turbina wiatrowa wystarczy do zaspokojenia potrzeb energetycznych (przyjmij, że misiąc= 30dni). Zakładając, że 1kWh wraz z przesyłem kosztuje średnio około 40 gr, oblicz jaką kwotę własciciel oszczedzi na energii elektrycznej w ciagu całego roku (365 dni) oraz ile lat musi on czekać, aby zakup wiatraka o wartości 45 tysięcy się zwrócił

1

Odpowiedzi

2010-02-19T22:20:35+01:00
Zad1
Fw=q*g*V
V=4/3*3,14*0,1*0,1*0,1
V=0,0042m3
Fw=1000kg/m3*10N/kg*0,0042m3=około41,87N

zda2
20kwh*30 =600kwh-wystarczy
20kwh*365dni=7300kwh w ciągu roku
7300*o,4zł=2920zł
45000/2920=około 15,5 lat