Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:23:29+01:00
1.

Program wdzielniki;
uses CRT;
var
m,i: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe m:');
readln(m);
i := 1;
repeat
if m mod i = 0 then write(i,', ');
i := i + 1;
until
i = m;
readln;
end.

2.
Program wdzielniki;
uses CRT;
var
m,i, dziel, sum: integer;
srednia : real;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe m:');
readln(m);
i := 1;


while i <> m do begin
if m mod i = 0 then

begin
write(i,', ');
dziel := dziel+1;
sum := sum + i;
end;

i := i + 1;

end;
srednia := sum / dziel;
Writeln;
Writeln('Srednia dzielnikow wynosi: ',srednia:0:2);
readln;
end.


Pierwszy program napisany za pomocą repeat a 2gi za pomocą while, w razie problemów pisz na PM.