Dla reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem A+B-->2 AB
Oblicz stężenie równowagowe A i B oraz zawartosc stałej równowagi jesli stężenia poczatkowe wynosiły A= 1 mol/dm3
B=0,5 mol/dm3;) a po ustaleniu równowagi stężenie równowagowe AB=0,8 mol/dm3
nie potrafie pomocy!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T00:10:29+01:00
Witaj
dane w tabeli, ale klucz do sukcesu tkwi w prawdziwym zrozumieniu reakcji.
Reakcja A + B <----> 2AB mówi, że A i B reagują równomolowo, że "zniknięcie"
n moli A lub B wytwarza 2n moli AB oraz że powstanie n moli AB wymaga
"zniknięcia" n/2 czyli 2x mniejszej ilości moli A i B.
No to do roboty.

reakcja..................A...........+..........B.............=..............2 AB
stężenie pocz............1.....................0,5.............................0

stężenie................1 - 0,4 = 0,6..........0,5 - 0,4 = 0,1...............0,8
równowagowe
K = [AB]2/{[A][B]} = 0,64/0,06 = 10,7

.......................pozdrawiam, ale jakby co, to pytaj.
24 3 24