Kula metalowa stacza się ze stałym przyspieszeniem a=3m/s(do kwadratu) . Sporządź dla pierwszych 3s ruchu tej kuli zależności prędkości od czasu i drogi od czasu . Oblicz średnią i końcową prędkość tej kuli(wykresy mile widziane co ważniejsze zadanie na jutro albo jedyneczka do dziennika)

1

Odpowiedzi

2009-10-14T20:43:54+02:00
Kula metalowa stacza się ze stałym przyspieszeniem a=3m/s(do kwadratu) . Sporządź dla pierwszych 3s ruchu tej kuli zależności prędkości od czasu i drogi od czasu . Oblicz średnią i końcową prędkość tej kuli(wykresy mile widziane co ważniejsze zadanie na jutro albo jedyneczka do dziennika)

Dane:
a=3m/s^
Vp (początkowe) = 0m/s
t=3s

Szukane:
Vk (końcowe) = ?
Vśr = ?

Rozwiązanie:
a=Vk/t | *t
Vk=at
Vk=3m/s^ * 3s = 9m/s^

Vśr = (a*t)/2
Vśr = (3m/s^ * 3s) / 2
Vśr = 9m/s / 2
Vśr = 4.5 m/s

Wykres robisz na bardzo prostej zasadzie. Bierzesz ten wzór:
Vk=at

i obliczasz go na 4 sposoby, gdy t=0 t=1 t=2 t=3
Kolejno te otrzymane wyniki wpisujesz odpowiednio w tabele względem czasu.


10 4 10