Zad1
Dwa przedmioty wykonane ze stali pokryto powłokami ochronnymi, jedna powłoką cynkową, a drugą niklową. Po pewnym czasie na obu przedmiotach powstały rysy uszkadzające powłoki. Utworzyły się lokalne mikroogniwa metaliczne i nastąpiła korozja.
Wskaż, która z powłok, cynkowa czy niklowa, skuteczniej chroni żelazo przed korozją elektrochemiczna w sytuacji opisanej w informacji powyżej. Uzasadnij swój wybór w oparciu o wartości potencjałów standardowych.
zad2
Spośród soli, których wzory podano poniżej, wybierz tę, której należy użyć w celu przeprowadzenia elektrolitycznego rozkładu wody.uzasadnij swój wybór. Podkreśl jej wzór.
Sole: CuCl₂, ZnSO₄, NaCl, Na₂SO₄.
zad3
W warunkach standardowych SEM ogniwa metalicznego, którym jednym z półogniw jest półogniwo srebrowe wynosi 1,20V.
W szeregu elektrochemicznym metali wyszukaj drugie półogniwo
(elektrodę) zastosowane w tym ogniwie i określ, czy pełni ono rolę katody, czy anody.
zad4
Zapisz reakcje zachodzące na anodzie i katodzie podczas pracy ogniwa przedstawionego schematem: Sn/Sn²⁺// Fe²⁺/Fe.
zad5
Zbudowano ogniwo zestawiając dwa półogniwa: Ni/Ni²⁺ i Ag/Ag⁺ będących w stanie standardowym. Określ w tym ogniwie elektrodę, na której zachodzi redukcja, zapisz schemat tego ogniwa i oblicz SEM w tym ogniwie.

daję naj...:)

1

Odpowiedzi

2010-02-20T12:45:42+01:00
1

lepiej chroni cynkowa poniewaz nikiel ma wiekszy potencjal i jest katoda wtedy stalowy(zelazny) przedmiot jest anona ktora sie utlenia i nastepuje korozja
dlatego lepiej chroni cynk majacy mniejszy potencjal od Fe.

2
Na₂SO₄.
na jest katona, w roztworze wodnym woda redukuje sie do wodoru i gr OH-

so4 anoda, woda utlenia sie do wolnego tlenu i gr H+

3 SEM=1,20V
potencjał Ag = 0,8
potencjał Fe = -0,4

Sem= 0,8- (-0,4)=1,2

ag jest katoda
fe anoda

4
: Sn/Sn²⁺// Fe²⁺/Fe.

A Sn -> Sn2+ + 2e
K Fe 2+ + 2e -> fe


5
Ni/Ni²⁺ i Ag⁺/Ag będących w stanie standardowym.

katoda jest srebro a anoda nikiel
Eo ni=-0,26
Eo ag=0,8

SEm= 0,8- (-0,26)=1,06V
oblicz SEM w tym ogniwie.
5 5 5