1.Do 0,5 dm3 wody wprowadzono 8,5g cholrku litu, 0,1 mola chlorku baru, 1,024 * 10 do 23 cząsteczek chlorku żelaza (III) i 0,35 dm3 2 - molowego roztworu azotanu (V) srebra. Oblicz ile moli jonów chlorkowych znajdowało się w otrzymanym roztworze
2. Ile cm3 O,5 - molowego kwasu siarkowego (VI) należy dodać do 180 g 11,1% roztworu wodorotlenku sodu aby ph roztworu osiągnęło wartość 7.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T23:15:28+01:00
2. 2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O
m 2 NaOH - 80g
m H2SO4 - 98g
180*0,111=19,98g~20g
80g-98g
20g-24,5g
n=m/M
n=24,5g/98g/mol
n=0,25mol
Cm=n/V
V=n/Cm
V=0,25mol/0,5mol/dm3
V=0,5dm3=500cm3

1. Nastąpi dysocjacja jonowa
LiCl --> Li+ + Cl-
n=m/M mLiCl=42,5g/mol
n=8,5g/42,5g/mol
n=0,2 mol
0,2mol - liczba mol jonów Cl w roztworze z rozpadu LiCl

BaCl2 --> Ba2+ + 2Cl-
1 mol BaCl2 - 2 mol Cl-
0,1mol - 0,2 mol

FeCl3 --> Fe3+ + 3 Cl-

6,02*10^23 - 1mol
1,024*10^23 ~ 0,2 mol

1 mol FeCl3 - 3 mol Cl-
0,2mol - 0,6mol

0,2mol+0,2mol+0,6mol=1 mol jonów Cl-
1 5 1