1)Podaj sposob ustalania wyniku finansowego metoda statystyczną.
2)Omow sposob rozliczania kosztów dziłalnosci.
3)Wyjasnij zasady ewidencji operacji sprzedazy produktow i towarow.
4)Wymien operacje gospodarcze niezbedne do ustalenia wyniku finansowego w przesiebiorstwie przemyslowym oraz w przedsiebiorstwie handlowym.
5)Podaj wszystkie etapy prac ksiegowych w cyklu rocznym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T23:41:51+01:00
1. wynik finansowy -wyrazony w mierniku pienieznym rezultat dzialalnosci jednostki gospodarczej osiagniety w pewnym okresie.
WF=P-K+Zn-Sn, gdzie P-przychody, K-koszty, Zn-zyski nadzwyczajne, Sn-straty nadzwyczajne
metoda statystyczna obliczania WF:
przychody ze sprzedazy wyrobow gotowych - koszt wlasny sprzedanych wyrobow gotowych= wynik ze sprzedazy (jesli jest dodatni to mamy wtedy zysk, a jesli jest ujemny to mamy strate)
teraz dalej
wynik ze sprzedazy + pozostale przychody operacyjne - pozostale koszty operacyjne + przychody ze sprzedazy materialow - wartosc sprzedanych materialow w cenie zakupu = wynik z dzialalnosci operacyjnej (i tutaj tez jest albo zysk albo strata, zalezy jaka wartosc wyjdzie ujemna czy dodatnia)
wynik z dzialalnosci operacyjnej + przychody finansowe - koszty finansowe = wynik z dzialalnosci gospodarczej (tutaj tez tak jak poprzednio jest zysk lub strata z dzialalnosci gospodarczej)
wynik z dzialalnosci gospodarczej + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne = wynik finansowy brutto (dodatni to zysk a ujemny to strata)
wynik finansowy brutto - podatek dochodowy = wynik finansowy netto (i tez jesli jest dodatni to mamy zysk a jak jest ujemny to strate)
i to jest wlasnie sposob liczenia wyniku finansowego metoda statystyczna, tzw nieksiegowa.
2. ewidencja kosztow
a)w ukladzie rodzajowym
na roznych kontach po stronie MA a na kontach kosztow, czyli kontach "4" po stronie WINIEN
a do kosztow "4" zaliczaja sie amortyzacja, zuzycie materialow i energii, uslugi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia, pozostale koszty rodzajowe
b) w ukladzie funkcjonalnym i "5"
rozne konta po stronie MA a na kontach "5" po WINIEN
do "5" zaliczaja sie koszty produkcji, koszty uslug, koszty handlowe, koszty zarzadu
5) organizacja ksiegowosci
a)organizacja dokumentacji ksiegowej
b)ksiegi rachunkowe, dziennik, ksiega glowna, obrotowki, ksiega pomocnicza
c) plan kont
d) system informatyczny ksiegowosci
e) inwentaryzacja
f) kontrola wewnetrzna
i to tyle co moglam napisac. niestety na pozostale pytania nie znam odpowiedzi.