1. W reakcji 11,1g pewnego kwasu jednokarboskylowego z nadmiarem wodorowęglanu sodu wydzieliło się 6,6g gazu. Ustal wzór sumaryczny kwasu jakiego użyto w rekacji.
2. Oblicz ile dm3 powietrza potrzeba do całkowitego spalenia w warunkach normalnych 8 g butenu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T23:07:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mCO2=12u+2*16u=44u
CnH2n+1COOH + NaHCO3------->CnH2n+1COONa + H2O +CO2
11,1g kwasu-----------6,6g CO2
xg kwasu-------------44g CO2
x=11,1*44/6,6
x=74g kwasu
CnH2n+1COOH=74
12n+2n+1+12+16+16+1=74
14n=74-46
14n=28
n=2
C2H5COOH

2.
mC4H8=4*12u+8*1u=56u
C4H8 + 6O2---->4CO2 + 4H2O
56g butenu------6*22,4dm3 tlenu
8g butenu-------xdm3 tlenu
x=8*6*22,4/56
x=19,2dm3 tlenu
Tlen stanowi 21% powietrza, więc
19,2dm3 tlenu-----21%
xdm3 powietrza---100%
x=19,2*100/21
x=91,4 dm3 powietrza