Odpowiedzi

2010-02-19T23:46:03+01:00
Jeżeli liczba -1 jest miejscem zerowym to znaczy że dla x = -1 wartośc funkcji jest równa 0, czyli g(-1) = 0 teraz jak to sie robi.

g(x) = x³+mx² +x +2010
g (-1) = (-1)³ + m * (-1)² + (-1) + 2010 = -1 + m - 1 + 2010 = m + 2008

teraz wiemy, że g(-1) = 0 więc zapisujemy:
m + 2008 = 0
m = - 2008

odpowiedź b