1.Do 100g wody wprowadzono 8 g tlenku siarki (VI). Następnie otrzymany roztwór uzupełniono wodą do 500 cm3. Oblicz stęzenie molowe otrzymanego kwasu.
2. Oblicz łączną objętosć gazów potrzebną w warunkach normalnych do syntezy 8 moli tlenku siarki (VI).

1

Odpowiedzi

2013-02-14T09:03:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.

mSO3=80u

mH2SO4=98u

SO3 + H2O ---> H2SO4 
80g SO3 ------- 98g H2SO4
8g SO3 -------- xg H2SO4

x = 9,8g H2SO4

n=m/M
n=9,8/98
n=0,1mola

 

n=0,1mola
v=0,5dm3
Cm=n/V
Cm=0,1/0,5

Cm = 0,2mol/dm3


2.

2SO2 + O2 ---> 2SO3
3*22,4dm3 gazów ---- 2mole SO3
xdm3 gazów ------------- 8moli SO3

x = 268,8dm3