Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:54:18+01:00
F=m*a
a=v2-v1/t przyspieszenie
s=at2/2 droga w ruchu j.przyspieszonym
s=(v2-v1)/t*t2/2 do wzoru wstawiam a ze wzoru wyżej i obliczam t
s=10m/s*t/2
200*2=10m/s*t
400/10=t
40s=t po obliczeniu t wracam do przyspieszenia a=10m/s/40s
a=0,25m/s2
F=0,25m/s2*1000kg wracam do wzoru na siłę
F=250N
12 2 12