Samochód waży 5000 N. Przejeżdża on 1 km po nachylonym odcinku szosy, którego koniec znajduje się o 100m wyżej niż początek. Silnik samochodu wytwarza siłę napędową 2kN
a) Jaką pracę wykona siła wytwarza przez silnik?
b) Jaka praca zostanie wykonana przeciwko sile ciężkości?
c) Przeciwko jakiej jeszcze innej sile wykonuje pracę silnik?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T23:30:08+01:00
Witaj
dane Q=5000N, s=1km=1000m, h=100m, F=2kN
szukane Wc, Wg, Wt
a) Wc = F*s = 2kN*1000m = 2 MJ....................praca całkowita
b) Wg = Ep = mgh = Q*h = 5kN*100m = 0,5 MJ....praca przeciw grawitacji
c) Wt = Wc - Wg = 2 MJ - 0,5 MJ = 1,5 MJ........praca przeciw oporom ruchu

..........................pozdrawiam