Odpowiedzi

2010-02-19T23:01:17+01:00
Tworzenie większych skupisk na stałe lub na dłuższy okres sprawia, że powstają stada i kolonie.
Wszystkie mrówki, termity, pszczoły i osy tworzą skupiska. Owady społeczne łączy występowanie trzech następujących cech:
- osobniki jednego gatunku wspólnie opiekują się potomstwem,
- istnieje podział pracy (kasty), przy czym osobniki bezpłodne pracują na rzecz osobników płodnych,
- współwystępują co najmniej dwa pokolenia zdolne do pracy dla kolonii, tak że w pewnym okresie życia potomstwo pomaga rodzicom.
U mrówek występują najczęściej cztery podstawowe kasty:
- robotnice,
- żołnierze – duże robotnice,
- królowa – w pełni rozwinięta płciowo samica,
- samce.
1 5 1