Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T23:30:21+01:00
Nie wiem czy o takie coś Ci chodziło, ale gdyby nie o to to napisz na PM co poprawić i coś wymyślimy.


Program losowatalbica;
uses CRT;
var
i: integer;
tablica: array[1..200] of integer;
begin
Clrscr;
Randomize;
for i := 1 to 200 do
tablica[i] := random(100);
i := 1;
repeat
WriteLn('Suma ',i,' elementu oraz ',i+1,' elementu wynosi: ', tablica[i]+tablica[i+1]);
i := i + 2;
until
(i = 201);
readln;
end.