Odpowiedzi

2010-02-19T23:49:14+01:00
Powierzchnia europy wynosi w przybliżeniu 10 * 10(szóstych) km(kwadratowego), a polski 3,13 *10(piątych) km(kwadratowego) ile wynosi róznica między powierzchnią europy a polski? ile procen powierzchni europy stanowi powierzchnia polski?

P Europy = 10*10⁶ km²
P Polski = 3,13*10⁵ km²

Różnica x = P Europy - P Polski
x = 10*10⁶ km² - 3,13*10⁵ km²
x = 10⁵( 10*10 - 3,13) km²
x = 10⁵*(100 - 3,13) km²
x = 10⁵*96,87 km²
x = 9,687*10⁶ km²
Różnica między powierzchnia Europy a powierzchnią Polski wynosi 9,687*10⁶ km²


Obliczam ile procent powierzchni Europy stanowi powierzchnia Polski?


P Europy = 10*10⁶ km² - 100%
P Polski = 3,13*10⁵ km² - x%
x = ( 3,13*10⁵ km²*100% ): 10*10⁶ km²
x = (3,13)*10⁷ : 10⁷
x = 3,13 %

2 4 2
2010-02-19T23:51:38+01:00
Powierzchnia europy wynosi w przybliżeniu 10 * 10(szóstych) km(kwadratowego), a polski 3,13 *10(piątych) km(kwadratowego) ile wynosi róznica między powierzchnią europy a polski? ile procen powierzchni europy stanowi powierzchnia polski?
P(E) = 10 * 10⁶ km² = 10⁷ km²
P(P) = 3,13 * 10⁵ km²

P(E) - P(P) = 10⁷ - 3,13 * 10⁵ = 100 * 10⁵ - 3,13 * 10⁵ = (100 - 3,13)*10⁵=
96,87 * 10⁵ km²
P(P) : P(E) = 3,13 * 10⁵ km² : (100 * 10⁵ km²) = 0,0313 = 3,13%

PS. Nazwy kontynentów i krajów pisze się wielką literą
2 5 2