Odpowiedzi

2010-02-19T23:35:16+01:00
A) P=a x h dzielone przez dwa więc wynik to 9cm kwadratowych. B) marysuj trójkąt który podstawę na 3 cm a wysokość 6 cm.
7 3 7
2010-02-19T23:36:19+01:00
A)
a = 6 cm
h = 3 cm
P = 0,5*a*h = 0,5* 6 cm* 3 cm = 9 cm².
b)
Rysunek w załączeniu.
16 4 16
2010-02-19T23:42:07+01:00
A)
P = 1/2 ah = 1/2 * 6 cm * 3 cm = 9 cm²

b)
Wystarczy narysować prostą równoległą do podstawy KO i przechodzącą przez wierzchołek S. Wówczas każdy inny punkt należący do tej prostej może być wierzchołkiem innego trójkąta o podstawie KO, który będzie miał identyczne pole, ponieważ wysokość i podstawa będą identyczne.
Inny sposób: dowolny trójkąt, którego iloczyn wysokości i podstawy będzie równy 18, np. 2 i 9, 4,5 i 4, 18 i 1 itd.
3 5 3