Do utworzenia tafli lodowej w kształcie koła o promieniu 20m wydrążono teren na głębokośc 30cm.Oblicz ile m(szejsciennych) wody trzeba nalac,by utworzyc lodowisko widziąc że woda przed zamarznięciem stanowi 90% obiętości lodu, który z niej powstał. Wynik podaj z dokładnościa do jedności.

2

Odpowiedzi

2010-02-19T23:59:30+01:00
A więc zaczynamy
Najpierw obliczamy objętosc tego wydrażone miejsca
V - objętośc
Pp- Pole podstawy
h - wysokośc

V=Pp*h
Pp=(Pi)*r^2
h=30cm=0,3m

Pp=3,14*20^2
Pp=3,14*400
Pp=1256m[kwadratowych]

V=1256*0,3=376,8m[szesciennych]

I teraz wiemy ze V to objetosc lody który wypełni puste miejsce a my mamy znac objetosc wody która stanowi 90% czyli mnożymy 0,9*376,8=339,12m[szesciennych]. W zaokragleniu 339m szesciennych
1 5 1
2010-02-20T00:04:49+01:00
W zadaniu mowa o bryle zwanej walcem, którego podstawa jest kołem o promieniu 20 m, a wysokość wynosi 30 cm = 0,3 m. Aby powstał walec lodowy, wystarczy go napełnić wodą do 90% = 0,9 wysokości, czyli 0,27 m.
Zakładamy, że woda nie wsiąka ani nie paruje w znaczącej ilości.

Objetość walca:
V =Ph = πr²h = π * 20² * 0,27 [m² * m = m³]
V = 339,29 m³ ≈ 339 m³

Odp. Ok. 339 m³