Odpowiedzi

2010-02-20T01:12:23+01:00
Liczba pierwiastków wielomianu Q(x) = x³- 100x, które są liczbami parzystymi jest równa:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

Q(x) = x³- 100x = 0
Q(x) = x(x² - 100) = 0
Q(x) = x( x-10)(x+10) = 0
x = 0 lub x-10 = 0 lub x + 10 = 0
x = 0 lub x = 10 lub x = -10
Pierwiastkami wielomianu Q(x) są 3 liczby:
x = 0, x = 10, x = -10

Liczby 10 i -10 są liczbami parzystymi ( 2 liczby)
lub
Możemy do tego dodać jeszcze pierwiastek x = 0 , wówcza są 3 pierwiastki bedace liczbami parzystymi
2 3 2