Przetłumacz na język polski :

vocational/boarding school -
GCSEs -
A- levels -
undergraduate
graduate-
acid-
carbon dioxide-
zinc-
drawing-
painting-
design-
mountain range -
capital city -
natural resources -
coursebook-
break-
marks-
term-
revision-
made / done -
take / pass -
do / make -
passed / failed -
revise -
complete -
explain -
match -
obtain -
cheat -

3

Odpowiedzi

2010-02-20T07:34:41+01:00
Zawodowego / szkoły - vocational/boarding school -
GCSE -
poziomy - A- levels -
licencjackich- undergraduate
Absolwent- graduate
kwas- acid
dwutlenek węgla- carbon dioxide
cynku-zinc
rysunek-drawing
malarstwo-painting
projekt-design
pasmo górskie - mountain range
stolica-capital city
zasobów naturalnych - natural resources
podręcznik- coursebook
złamać- break
znaki- marks
Termin- term
Weryfikacja- revision
wykonane / done- made / done
podjęcia / pass- take / pass
do / make- do / make
przeszedł / nie- passed / failed
zmiany- revise
pełne- complete
wyjaśnić- explain
pasować- match
uzyskania- obtain
heatch - ciepło
2010-02-20T07:36:19+01:00
Vocational/boarding school - zawodowego / szkoły
GCSEs -
A- levels - poziomy
undergraduate- licencjackich
graduate- absolwent
acid- kwas
carbon dioxide- dwutlenek węgla
zinc- cynku
drawing- rysunek
painting- malarstwo
design- projekt
mountain range - pasmo górskie
capital city - stolica
natural resources - zasobów naturalnych
coursebook- podręcznik
break- złamać
marks- znaki
term- termin
revision- weryfikacja
made / done - wykonane/ zrobione
take / pass - wziąć / udane
do / make - robić/ zrobić
passed / failed - przeszedł / nie
revise - zmiany
complete - pełne
explain - wyjaśnić
match - pasować
obtain - uzyskania
cheat - oszustwo
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T07:37:59+01:00
Vocational/boarding school - Zawodowa Szkoła (Zawodówka)
GCSEs - General_Certificate_of_Secondary_Education - cerytifkat angielskiego na poziomie 2.

A- levels - Egzamin poziomu A

undergraduate - Student/Licencja
graduate - Absolwent
acid - kwas
carbon dioxide - dwutlenek węgla
zinc - Cynk
drawing- rysować
painting- malować
design - szata graficzna - coś takiego
mountain range - pasmo górskie
capital city - stolica
natural resources - Zasoby Naturalne
coursebook - podręcznik
break - złamać (coś)
marks- znaki
term- Termin
revision- powtórzenie
made / done - robić / zrobione
take / pass - wziąć / udane
do / make - robić / zrobić
passed / failed - udano / nie-udano
revise - zmiany
complete - skończony
explain - Wyjaśnić
match - pasuje
obtain - otrzymać
cheat - kod