Zad.1
Zdanie, w którym występuje nieosobowa forma czasownika, to:
a) Straże ogłosiły alarm
b) Ogłosiłam alarm
c) W mieście ogłoszono alarm

zad.2
Ile rzeczowników występuje w podanym zdaniu?
Obdarzony był nadludzkim rozumem, niezwykłą szlachetnością, a męstwem przewyższał najdzielniejszych rycerzy.

zad.3
Zdanie z poprawną formą zaimka to :
zaśpiewała dla jego
Pokochała niego
Polubiła go

zad.4
Ponumeruj i nazwij kolejne części mowy występujące w zdaniu:
Pokochał piękną syrenę i zabrał ją do Warszawy.
.............................................................
.............................................................

zad.5
Ułóż kilku zdaniową wypowiedź Gryfa, który namawia Syreną, by zamieszkała z nim w Warszawie ( 8-10 zdań)

zad.6
( TU PRZEŚLIJCIE MI ZAŁĄCZNIK)
Sporządź wykres i nazwij części zdania:
Dziwny stwór pokochał piękną Syrenę.

TYLKO ZRÓBCIE WSZYSTKIE ZADANIA A NIE TYLKO CZĘŚĆ BO CZEKA SPAM!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T08:05:54+01:00
1. c) c) W mieście ogłoszono alarm
2. 4: rozumem, szlachetnością, męstwem, rycerzy.
3. Polubiła go
4.
a) Pokochał - czasownik (orzeczenie)
b) piękną - przymiotnik (przydawka)
c) syrenę - rzeczownik
d) zabrał - czasownik (drugie orzeczenie)
e) ją - zaimek
f) Warszawy - rzeczownik
g) Dodatkowo jest podmiot domyślny: "On".

Jeśli nigdy nie słyszałeś o podmiotach/orzeczeniach to omiń nawiasy i punkt "g"

5. Przepraszam, że nie napiszę, ale jestem łamaga z pisemnych wypowiedzi. Chyba wolałabyś tą wypowiedź od kogoś innego - lepszego, niż dostać ode mnie jakieś beznadziejne. Jeszcze raz przepraszam, ale nie napiszę.

6. Dziwny stwór pokochał piękną Syrenę.
Wykres w załączniku, a tutaj nazywam części zdania:
Dziwny - przymiotnik (przydawka)
stwór - rzeczownik (podmiot)
pokochał - czasownik (orzeczenie)
piękną - przymiotnik (chyba dopełnienie)
Syrenę - rzeczownik (chyba dopełnienie)
I tutaj znowu, jeśli nie słyszałeś o podmiotach itp. to nie rób nawiasów.

Mam nadzieję, że pomogłem i nie gniewaj się za tą wypowiedź.
4 3 4