Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T10:50:22+01:00
Ojczyznę tworzymy my ludzie tak samo jak wiarę (kościół). Ludzie w obronie wiary i ojczyzny oddawali swój największy dar jakim jest życie. Takich ludzi nazywamy męczennikami. Dlatego powinniśmy modlić się za Ojczyznę. Najlepszym momentem jest Msza Święta 11 listopada, powinniśmy na nią pójść a później zostać i pomodlić się za dusze tych którzy oddali życie w obronie ojczyzny czy wiary. na tym polega ta miłość. Najwięcej się o niej dowiemy czytając "Hymn o miłość" z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. nie powinniśmy si wstydzić że mieszkamy w Polsce czy że wierzymy w Boga. Ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił "odważne" homilie o Ojczyźnie i za to został zamordowany.
2010-02-20T13:54:15+01:00
Miłość ojczyzny jest cechą kochania ojczyzny nawet przez dni złe. Podczas II wojny światowej żąłnierze dla ojczyzny tracili życie aby ich rodziny żyły aby kraju nie skreślono bo ono jeszcze istnieje. Pogłębia wiare i nadzieje. Wiara chrzechcijańska w dawnych czasach była cechą nadzieji która dopomagała w życiu straceniu kogoś bliskiego.

mam nadzieje że pomogłam:)