Fizyka, gimnazjum. Zadane na najbliższy poniedziałek. A ja nie mam pojęcia, o co chodzi w poniższych zadaniach. Pomóżcie!
1. Naelektryzowana przez tarcie o wełnę laska ebonitowa przyciąga zawieszoną na jedwabnej nici piłeczkę pingpongową oklejoną cynfolię. Tłumaczymy to:
a) wypadkowym oddziaływaniem ładunku laski na ładunek (+) i (-) indukowany w piłeczce
b) oddziaływaniem laski tylko na ładunek (+) indukowany w piłeczce
c) oddziaływaniem ładunku laski tylko na ładunek (-) indukowany w piłeczce
d) przepływem ładunku (-) z laski do piłeczki i w kierunku odwrotnym

2. Dobre przewodnictwo elektryczne jest wynikiem:
a) regularnego rozmieszczenia atomów
b) nieregularnego rozmieszczenia atomów
c) istnienia dużej ilości swobodnych nośników ładunku elektrycznego w jednostce objętości
d) istnienia małej ilości swobodnych nośników ładunku elektrycznego w jednostce objętości

3. Zjawisko indukcji elektrostatycznej nie polega na:
a) przemieszczaniu się swobodnych elektronów wewnątrz ciała, które elektryzujemy pod wpływem innego ciała
b) przepływie ładunku elektrycznego z ciała naelektryzowanego do ciała, które chcemy naelektryzować
c) oddziaływaniem ciała naelektryzowanego na ciało nienaelektryzowane
d) oddziaływaniem pola elektrostatycznego na elektrony swobodne znajdujące się w ciele, które chcemy naelektryzować

4. Definicja 1C (kulomba) w układzie jednostek SI ma związek z:
a) oddziaływaniem dwóch ciał naelektryzowanych
b) oddziaływaniem dwóch przewodów równoległych, przez które płynie prąd elektryczny
c) prawem Coulomba
d) prawem Ohma

5. Gdy oporniki połączymy równolegle, to ich całkowity opór jest:
a) zawsze mniejszy niż opór któregokolwiek z oporników
b) zawsze większy niż opór któregokolwiek z oporników
c) średnią wartością oporów poszczególnych oporników
d) większy od najmniejszego z oporów składowych, ale mniejszy od największego

6. Czy można przystosować amperomierz do pomiaru napięcia?
a) tak, ale należy dołączyć do niego szeregowo odpowiednio dobrany opornik o małym oporze
b) tak, ale należy dołączyć do niego szeregowo odpowiednio dobrany opornik dużym oporze
c) tak, ale należy dołączyć do niego równolegle odpowiednio dobrany opornik o małym oporze
d) nie, bo amperomierz działa za zupełnie innej zasadzie niż woltomierz

7. Jeżeli porównamy zasadę działania amperomierza prądu stałego i silnika prądu stałego, to możemy powiedzieć, że amperomierz:
a) działa na zupełnie innej zasadzie
b) działa na tej samej zasadzie, a różni się tylko szczegółami technicznymi budowy
c) wykorzystuje zasadę działania pola elektrycznego, a silnik magnetycznego
d) zamienia pole elektryczne na magnetyczne, a silnik odwrotnie

8. W celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłania prądu elektrycznego na dużą odległość stosujemy transformator podwyższający napięcie. Dzięki takiemu transformatorowi przy elektrowni:
a) zwiększamy moc przesyłanego prądu elektrycznego
b) zwiększamy natężenie prądu elektrycznego w przewodach doprowadzających prąd do odbiorcy
c) zmniejszamy natężenie prądu elektrycznego w przewodach doprowadzających prąd do odbiorcy
d) zmniejszamy opór elektryczny przewodów doprowadzających prąd do odbiorcy

9. Transformator działa na zasadzie:
a) przepływu prądu z obwodu pierwotnego do wtórnego przez rdzeń
b) działania stałego pola magnetycznego na uzwojenie wtórne
c) działania stałego pola elektrycznego na uzwojenie wtórne
d) działania zmiennego pola magnetycznego na uzwojenie wtórne


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:06:15+01:00