1. Zamień na procenty:
a) 0,23
b) 0,6
c) 1,2
d) 0,015
e) 14
f) ³/₅
g) 2 ³/₅
h) ⁵/₈
i) 1 ³/₂₅
j) ³/₂
k) ¹/₃
l) ⁵/₆

2. Zamień na procenty:
a) 425 promili
b) 16 promili
c) 32,5 plomili

3. Zamień na ułamki:
a) 40 promili
b) 0,8 promila
c) 1,5 promila

4. Zamień ułamki na procenty. Wyniki zaokrąglij do 2 miejsca po przecinku.
a) ¹/₆
b) ¹⁰/₉
c) ³⁶/₄₇
d) ¹²³/₁₇
e) 1,6/3,42
f) 4,3/1,12

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T19:58:24+02:00
Zad.1
a) 0,23*100%=23%
b) 0,6*100%=60%
c) 1,2*100%=120%
d) 0,015*100%=1,5%
e) 14*100%=14%
f) 3/5*100%=60%
g) 2 i 3/4*100%=275%
h) 5/8*100%=62,5%
i) 1 i 3/25*100%=112%
j) 3/2*100%=150%
k) 1/3*100%=33,4%
l) 5/6*100%=83,4%

Zad.2
a) 425 promili*0,1=42,5%
b) 16 promili*0,1=1,6%
c) 32,5 plomili*0,1=3,25%

Zad.3
a) 40 promili=40/1000
b) 0,8 promila=8/10000
c) 1,5 promila=15/10000

Zad.4
a) 1/6*100%=16,70%
b) 10/9*100%=111,10%
c) 36/47*100%=76,60%
d) 123/17*100%=723,50%
e) 1,6/3,42*100%=46,80%
f) 4,3/1,12*100%=383,90%
2 5 2