Odpowiedzi

2010-02-20T09:51:59+01:00
A)
dla x = -2
7x³ - 3x² = x²(7x - 3) =(-2)²*[7*(-2)-3] = 4*[-14-3]=4*(-17)=-68
b)
dla x = ⅓, a =¹/₆
3x² + 6ax = 3x(x+2a) = 3*⅓*[⅓ + 2*¹/₆] = 1*(⅓ + ⅓) = ⅔
c)
dla a = -1, b = 2
5ab - 10a²b + 15ab²= 5ab(1-2a+3b)=
5*(-1)*2*[1-2*(-1)+3*2]=(-10)*[1+2+6]=(-10)*9 = -90
2010-02-20T09:53:09+01:00
)
dla x = -2
7x³ - 3x² = x²(7x - 3) =(-2)²*[7*(-2)-3] = 4*[-14-3]=4*(-17)=-68
b)
dla x = ⅓, a =¹/₆
3x² + 6ax = 3x(x+2a) = 3*⅓*[⅓ + 2*¹/₆] = 1*(⅓ + ⅓) = ⅔
c)
dla a = -1, b = 2
5ab - 10a²b + 15ab²= 5ab(1-2a+3b)=
5*(-1)*2*[1-2*(-1)+3*2]=(-10)*[1+2+6]=(-10)*9 = -90
2010-02-20T09:59:52+01:00
A 7x szescian - 3x kwadrat = x kwadrat(7x-3)
x=-2
(-2)kwadrat(7*-2 -3)=4(-17)=68

b. 3x kwadrat + 6ax =3x(3x +2a)
x=jedna trzecia a=jedna szósta
3*jedna trzecia(3*jedna trzecia+2*jedna szósta)=1(1+dwie szóste)=cztery trzecie

c. 5ab-1Oa kwadrat b+ 15ab kwadrat=5ab(1-2a+3b)
a=-1 b=2
5*(-1)*2(1-2a+3b)=-1O(1-2(-1)+3*2)=-1O(1+2+6)=-1O*9=-9O