Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T10:01:42+01:00
Kościół jest często nazywany powszechnym sakramentem zbawienia. Że korzystanie z sakramentu słowo jest szeroki, a nie surowe. Prawdą jest, w jak Kościół jest przez Boga środkiem przedstawienia łaski dla wszystkich. Kościół jednak nie widać rytuał - to raczej nadaje te widoczne obrzędy, które nazywamy siedmiu sakramentów.

Z tego, że Kościół jest Bożą pomocą daje łaski, to jest oczywiste, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim. Prawda ta posiada nawet zdefiniowane przez Kościół więcej niż raz, np. w Sobór Florencki w 1442. Jednak musimy dbać, aby zrozumieć tę naukę sposób Kościół rozumie. Właśnie widziałem, że Kościół twierdzi, że wyłączne prawo do interpretowania zarówno Pisma Świętego i Tradycji. Więc podobny Leonard Feeney, który interpretuje naukę o konieczności Kościoła na swój sposób nie zachowuje się jak teolog katolicki w ogóle. Świętej Inkwizycji, na 8 sierpnia 1949 oświadczył, że L. Feeney był winny tego błędu. Ze względu na jego błąd, odrzucił kilka pouczeń Magisterium, twierdząc, że pokłócił się z tej definicji - ale tylko w starciu z jego fałszywej interpretacji, ponieważ w prywatnych wyroku.

Piusa IX (Quanto conficiamur moerore, 10 sierpnia 1863) nauczał: "Bóg ... w Jego dobroci i łaski Najwyższego, w żaden sposób nie pozwala nikomu być ukarany wieczną karę, która nie ma winy dobrowolnej winy. Sobór Watykański II (Lumen gentium # 16) nauczał sam: "Ci, którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, ale jednak szukają Boga szczerym sercem i spróbować, pod wpływem łaski, do przewozu Swoje będzie w praktyce, wiadomo im przez dyktat sumienia, mogą osiągnąć wieczne zbawienie ". Pius XII powiedział (Mystici Corporis Christi), że można "być powiązana z Kościołem przez niektórych pragnienie i pragnienie, którego nie jest świadomy", czyli przez pragnienie, aby zrobić to, co Bóg chce w ogóle.

Właśnie, jak to działa obecnie? Widzieliśmy na naszym pierwszej stronie, że Paweł nalega (Rzymian 3:29), że Bóg zawiera w jakiś sposób dla wszystkich. Widzieliśmy, że jeden z pierwszych Ojców Kościoła, św Justyn Męczennik (Apology 1:46) powiedział, że niektórzy, jak Sokrates mógłby nawet być chrześcijanami, ponieważ po słowo Boże. Teraz St Justin powiedział także, że Słowa Bożego w sercach wszystkich. Następnie widzimy w Liście do Rzymian Pawła 2,14-16 że "poganie, którzy nie mają prawa [religię objawioną] do natury rzeczy, prawa; pokazują one prace pisemne prawa w ich sercach". I zgodnie z ich odpowiedzi nie będzie lub nie zostaną zapisane.
4 2 4
2010-02-20T10:50:12+01:00
Kościół jest znakiem zbawienia dlatego gdyż w kościele a mieszka ktoś ważny chodzi o Chrystusa Kościół bardzo chce by człowiek był dobry dlatego też po to jest sakrament pokuty i pojednania przez ten sakrament człowiek może odnowić przyjaźń z samym Bogiem i żyć w nim w zgodzie więc dlatego też człowiek musi chodzić do kościoła modlić sie i dobrze postępować w życiu dzięki temu zyska zbawienie trzeba również pamiętać o komunii czyli przyjmowaniu chrystusa do serca znakiem zbawienia kościół jest też przez KRZYŻ dlatego jest znakiem zbawienia
7 3 7
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T13:59:32+01:00
Kościół jest wspólnotą wiary. Można też nazwać go „wspólnotą świadczącą”, gdyż zachowuje i podaje do wierzenia to, co zostało mu przekazane. Wiara rodzi się ze słyszenia (Rz 10, 17). Dlatego wyrazem jej jest odpowiedź wyznania i dziękczynienia.

Jednakże wiara nie opiera się tylko na słowie. Tak jak dla spraw w życiu najważniejszych nie wystarczają słowa, tak też i wiara, aby się uzewnętrznić wymaga znaków i gestów. Najważniejszymi znakami wiary są sakramenty. Są one czymś więcej niż tylko zewnętrznymi formami - są sygnałami, które wskazują, że to, o czym się mówi, jest rzeczywistością. Chrześcijanie wierzą, że Kościół także jest znakiem, że wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa nastały nowe czasy, w które wkroczył świat.Mam nadzieję , że pomogłam a jak nie to sorry :)
4 4 4