Odpowiedzi

2010-02-20T10:04:44+01:00
Węgiel kamienny powstał ze starych odpadów organiczych które w ziemi w powiązaniach wytworzyły czarne bryłki węgla. Niestety o brunatnym nie wiem nic
10 2 10
2010-02-20T10:07:52+01:00
Węgiel Kamienny
Znaczna część pokładów węgla kamiennego powstała od 360 do 28 milionów lat temu.Tworzył się on terenach bagnistych, które były porośnięte przez wilgotne lasy tropikalne. Szczątki martwych roślin, które opadły na dno bagien ulegały rozkładowi.W pierwszym etapie rozkładu ten materiał roślinny zamieniał się w torf, na pokłady torfu osadzały się warstwy mułu i piasku. Potem teren uległ obniżeniu i został ponownie zalany przez wodę i zachodził kolejny etap akumulacji roślinnej i ich rozkładu.Cykl powtarzał się wiele razy, dlatego twierdzi się, że pokłady węgla kamiennego powstawały na skutek sedymentacji cyklicznej.
Węgiel Brunatny
Węgiel brunatny powstał w trzeciorzędzie ery kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostepu do dopływu powietrza.
7 4 7