1). Oblicz, ile gramów substancji znajduje się w 100 g roztworu o stężeniu 5%

2).Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu:
-25 g substancji w 200 g wody,
-10 g substancji w 150 g wody,

3)Jaka jest rozpuszczalnośc chlorku potasu w temperaturze 60' C

4).W jakiej temperaturze rozpuszczalnośc chlorku potasu wynosi 40 g, a w jakiej 51 g.
te zadania są brane z :
zbiór zad.-Zadania od łatwych do trudnych-K.Pazdro,M.Koszmider wyd.Oficyna Edukacyjna -K.Pazdro
-zad 4.46 str 69 + a) i b)
-zad 4.60 str 74 b) i c)
-zad 4.61 str 74 b)


pomocy !!!!!!!!!!!!!!

daję naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:35:41+01:00
Zad1. Szukane ms=? Dane: mr=100g
Cp=5%
Cp=ms/mr ×100%
ms= Cp×mr/100%
ms=5%×100g/100%
ms=5g
Odp.W 100g roztworu znajduje się 5g substancji.
zad2. *Szukane Cp=? DAne mw=200g
ms=25g
mr=ms+mw
mr=25g+200g
mr=225g
Cp=25/225 ×100%
Cp~11.11%
*SzukaneCp=? Dane mw=150g
ms=10g
mr=10g+150g
mr=160g
Cp=10/160 ×100%
Cp=6.25%
zad.3 Rozpuszczalność chlorku potasu KCl w temp 60stopni wynosi 45,5g
zad.4 Rozpuszczalność KCl w temp 40stopni wynosi 40g
a w temp. 51stopni wynosi 45.5g
4 4 4