Trójkąt prostokatny ma przyprostakatne długosci a i b oraz przeciwprostokatna długosci c, a jeden z katów ostrych ma miare (alfa).Oblicz obwód trójkąta,jeśli:
a)a=2 (alfa)=45 (stopni)
b) c=6 (alfa)=30(stopni)
c) b=4 (alfa)=60 (stopni) i a<b
d) a=5 (alfa)=30(stopni) i a<b

1

Odpowiedzi

2010-02-20T11:57:38+01:00
A)a=2
α=45°

b=2
c²=2²+2²
c²=8
c=√8=2√2
obwód=4+2√2
b)c=6
α=30°
a=6÷2=3
b=3√3
obwód=9+3√3
c)b=4
α=60°
a√3=4 /÷√3
a=⁴₃√3=1⅓√3
c=⁴₃√3*2=⁸₃√3=2⅔√3
obwód=4+5√3
d)a=5
α=30°
b=5√3
c=10
obwód=15+5√3