Błagam o pomoc - praca domowa na jutro
Odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego Polska była zaniepokojona podbojami turków na Bałkanach?
2. Dlaczego sąsiedztwo tatarów krymskich zagrażało ziemiom polskim i litewskim?
Wystarcza krótkie 2 lub 3 zdaniowe odpowiedzi, mogą być wzięte z neta ale by to nie były całe wypracowania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T22:07:29+02:00
Odp.1
Gdyż Imperium Tureckie stanowiące dużą potęgę gospodarczą i militarną , posuwając się coraz bardziej na północny-zachód mogło w końcu zagrozić i ziemiom Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowym faktem wzmagającym niechęć do Turków było to , że byli oni wyznawcami islamu, więc posuwając się coraz bardziej na zachód nie tylko zagrażali narodowi polskiemu , lecz także wierze chrześcijańskiej, zakorzenionej wtedy głęboko w narodzie polskim.

2.Ponieważ Tatarzy posuwali się w owym czasie coraz bardziej na zachód zdobywając wcześniej Ruś i mogli zaatakować także ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwłaszcza że już wcześniej często robili oni podobne łupieżcze wyprawy.