Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-14T19:47:21+02:00
Ziemia wraz z całym układem słonecznym powstały wówczas, gdy ewolucja Wszech?wiata była już bardzo zaawansowana.
Wszystkie pierwiastki, z których utworzona została Ziemia, powstały w centrach wcze?niejszych gwiazd, które zakończyły swe życie w wielkich eksplozjach, uwalniaj?c do przestrzeni kosmicznej ziemski budulec.
Do niedawna s?dzono, że Ziemia wraz z innymi planetami powstała przez oderwanie się od Słońca (to tzw. teoria przypływowa).
Hipotezę tę zaproponował już w 1749 roku Buffon, a współcze?nie wysunęli j?
F. R. Moulton i Harold Jeffreys. Wtórowali im James Jeansem i T. C. Chamberlin. Wspólnie uznali oni, że w pobliżu Słońca przeszła, lub nawet zderzyła się z nim, inna gwiazda. Kataklizm ten uwolnił do przestrzeni kosmicznej znaczne ilo?ci materii, z której po pewnym czasie ukształtowały się planety.
2 3 2