Opisz podane rzeczowniki , dokonując podziału ze względu na znaczenie. Następnie zapisz rzeczowniki żywotne i nieżywotne w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, a osobowe i nieosobowe w mianowniku i bierniku liczby mnogiej .

niedźwiedź , kaktus , marynarz , Elbląg , Reks , linijka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:59:02+01:00
Rzeczowniki własne - Elbląg, Reks
Rzeczowniki pospolite - linijka, kaktus, marynarz, niedźwiedź
Rzeczowniki żywotne i nieżywotne:
D. kogo? czego? linijki, Elblągu, Reksa, kaktusa, marynarza, niedźwiedzia
B. kogo? co? linijkę, Elbląg, Reksa, kaktus, marynarza, niedźwiedzia.
Rzeczowniki osobowe i nieosobowe:
M. linijki, kaktusy, marynarze, niedźwiedzie, Reksy (Elbląg się nie da)
B. linijki, kaktusy, marynarzy, niedźwiedzie, Reksy.
16 4 16