Odpowiedzi

2009-10-15T20:20:17+02:00
Dzieci, a raczej młodziez uczęszczająca do gimnazjum zaczynała walczyć o swoje. Rodziła się w nich dusza patrioty o czym świadczą trochę konspiracyjne spotkania podczas których czytano literature polską.
Dorośli raczej unikali sprzeciwów wobec panujących zasad. Dobrym tego przykładem jest nauczyciel języka polskiego, który by nie narazić się rosyjskiemu dyrektorowi nawet nie prowadził lekcji.