Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:13:56+01:00
A)
np
x=1 y=2
x=0 y=3
x=-2 y=5
x=5 y=-2
b)
x= 1 y=1
x=0 y=-1,5
x=-2 y=-13/2
x=5 y=11
c)
x=6 y=2
x=1 y=-3
x=-6 y=-10
x=0 y=-4
d)
x=1 y=1
x=1/2 y=2
x=8/5 y=5/8
x=-1 y=-1
e)
x=2 y=-2,5
x=0 y=-0,5
x=-3 y=4
x=5 y=7
2010-02-20T11:14:19+01:00
A) x=1, y=2 x=2, y=1, x=0,5,y=2,5 x=2,75, y=0,25
b) x=2,y=2 x=1, y=1 x=6,y=13,5 x=3,y=6
c) x=5,y=1 x=8,y=4 x=12,y=8 x=20,y=16
d) x=1,y=1 x=0,5,y=2 x=4,y=0,25 x=100,y=0,01
e) x=3,y=4, x=4,y=5,5 x=2,y=2,5 x=8,y=11,5
2010-02-20T11:20:12+01:00
A)
x + y = 3
Odp. x = 1, y = 2
x = 2, y = 1
x = 0, y = 3
x = 3, y = 0
b)
5x - 2y = 3
x = o , y = -1,5
x = 3/5 , y = 0
x =1 , y = 1
x = 2, y =3,5
c)
x - y = 4
x = 0 , y = -4
x = 4, y = 0
x = 2, y = -2
x = 5, y = 1
d)
x*y = 1
x = 1, y = 1
x = 2, y = 1/2
x = 3, y = 1/3
x = -1 , y = -1
e)
-3x + 2y = -1
x = 0 , y = - 1/2
x = 1, y = 1
x = 3, y = 4
x = -1 , y = -2