Oblicz
Zadanie1
a) trzy piąte + cztery siódme =
b)pięć siódmych - jedna dziewiąta=
Zadanie 2
a) trzy czwarte + jeden i jedna szósta=
b) pięc dziewiatych- jedna szósta =
Zad3
a) dwa i jedna druga + jden i jedna piąta=
b) dwa i jena druga - jeden i jedna piąta =
zad 4
dwanascie i siedem dwunastych - (siedem i jedna szusta + dwa i trzy piąte) =

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:15:26+01:00
Zad1
a) 3/5 + 4/7=21/35 + 20/35 = 41/35 = 1cała i 6/35
b) 5/7 - 1/9 = 45/63 - 7/63 = 38/63
zad2
a) 3/4 + 1 cała i 1/7 = 21/28 + 1 cała i 4/28 = 1 cała i 25/28
b) 5/9 - 1/6 = 10/18 - 3/18 = 7/18
zad3
a) 2 i 1/2 + 1 i 1/5 = 2 i 5/10 + 1 i 2/10 = 3 i 7/10
b) 2 i 1/2 - 1 i 1/5 = 2 i 5/10 - 1 i 2/10 = 1 i 3/10
zad 4
12 i 7/12 - (7 i 1/6 + 2 i 3/5) = 12 i 7/12 - (7 i 5/30 + 2 i 18/30) =
=12 i 7/12 - 9 i 23/30 = 12 i 35/60 - 9 i 46/60 = 11 i 95/60 - 9 i 46/60
=2 i 49/60
2 3 2
2010-02-20T11:18:30+01:00
A) trzy piąte + cztery siódme =
1 cała i sześć trzydziestych piątych

b)pięć siódmych - jedna dziewiąta=
trzydzieści osiem sześćdziesiątych trzecich


a) trzy czwarte + jeden i jedna szósta=
jeden i jedenaście dwunastych

b) pięc dziewiatych- jedna szósta =
siedem osiemnastych

a) dwa i jedna druga + jden i jedna piąta=
trzy i siedem dziesiątych

b) dwa i jena druga - jeden i jedna piąta =
jeden i trzy dziesiąte

dwanascie i siedem dwunastych - (siedem i jedna szusta + dwa i trzy piąte) =
dwa i czterdzieści dziewięć sześćdziesiątych
1 5 1
2010-02-20T11:46:52+01:00
Zad.1
a)3/5+4/7=41/35=1 6/35
b)5/7-1/9=38/63
Zad.2
a)3/4+1 1/6=3/4+7/6=9/12+14/12=1 11/12
b)5/9-1/6=10/18-3/18=7/18
Zad.3
a)2 1/2+1 1/5=5/2+6/5=25/10+12/10=37/10=3 7/10
b)2 1/2-1 1/5=5/2-6/5=25/10-12/10=1 3/10
Zad.4
12 7/12-(7 1/6+2 3/5)=12 7/12-(43/6+13/5=1505/35+455/35=1960/35
Możesz jeszcze skrócić!

Liczę na najjj....
1 4 1