Odpowiedzi

2010-02-20T11:42:38+01:00
W Europie niewiele jest tak pięknych obszarów leśnych jak Puszcza Białowieska.
Puszcza Białowieska kryje ostatnie zachowane fragmenty naturalnych lasów liściastych, które niegdyś porastały Europę. Jej obszar wynosi około 150 tys. ha, z czego 62,5 tys. znajduje się w Polsce, a reszta na Białorusi.
Teren puszczy jest w zasadzie równinny. Miejscami można jednak spotkać niewielkie wydmy oraz piaszczyste pagórki.
Sieć rzeczną tworzą tu m.in. Narewka oraz rzeka Leśna Prawa. Od północy puszcza graniczy z istniejącym od 1991 r, sztucznym zbiornikiem wodnym Siemianówka o powierzchni 3250 ha.
Puszczę Białowieską tworzą głównie lasy liściaste i mieszane, charakteryzujące się rzadko spotykaną zwartością. Występuje tu blisko 1100 gatunków roslin naczyniowych oraz kilkaset rodzajów mszaków. Z drzew liściastych najczęściej spotyka się dęby, graby, lipy, klony, jesiony i olsze. Najpospolitszymi drzewami iglastymi są sosna i świerk.
Puszczańska fauna obejmuje ponad 12 tys. gatunków zwierząt, z których przeszło 10 tys. stanowią owady. Żyje tu 58 gatunków ssaków, z których najbardziej popularny jest żubr. Tutejsze lasy zamieszkują również inne zwierzęta kopytne np. dziki, jelenie, sarny oraz łosie. Spośród gadów warto wymienić padalce, zaskrońce i żółwie błotne.
W białowieskich ostępach stwierdzono występowanie 240 gatunków ptaków np. czyże i szczygły.
28 4 28
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:43:02+01:00
Największy na Niżu Środkowoeuropejskim naturalny kompleks leśny, położony w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównej Narwi i Jasiołdy; powierzchnia ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan Puszczy Białowieskiej reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród wielu różnogatunkowych drzewostanów duży udział mają: świerk, sosna, olsza, brzoza, dąb; przeważające typy siedliskowe lasu: las mieszany, bór mieszany świeży, las świeży, las wilgotny; ols właściwy i jesionowy oraz łęgi; wielkie bogactwo podszytu i runa; wiele gatunków zwierząt ( m.in.: żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik, ryś, wilk, borsuki, bóbr, głuszec, żuraw); rezerwaty hodowli żubra i tarpana; najcenniejszy obiekt przyrodniczy na terenie Polski- Białowieski Park Narodowy
26 3 26