Odpowiedzi

2010-02-20T13:38:42+01:00
Włączanie rodziców do oddziaływań profilaktycznych
- Prezentowanie form właściwego spędzania wolnego czas
- Tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi
- Zdobywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
- Ukazywanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję