Odpowiedzi

2010-02-20T11:50:02+01:00
Juliusz cezar- podbił galię w I w.p.n.e
Duża litera to jest ta do hasła :)
1.dioklecJan- pierwszy cesarz który przed śmiercią zrezygnował z tego tytułu
2.etrUskowie- Na ich czele stał Romulus i Remus, zdominowali oni Italię. Założyciele rzymu.
3.hanibaL-Wódz kartagiński przegrał w drugiej wojnie punickiej, przegrał ze Scypionem Afrykańskim.
4.domInat-Forma cesarstwa wprowadzająca czołobitnośc cesarza.
5.akcjUm- bitwa w której Oktawian August wygrał z kleopatrą z rodu tolemeuszy (31r.p.n.e)
6.konStantyn-nazywany wielkim wydał edykt mediolański, przyjął chrzest na łożu śmierci
7.ceZar- pierwszy ten tytuł przyjął Oktawian August
8.prinCeps-pierwszy senator w rzymie
9.rEpublika-jej okres był od 509-30r.p.n.e
10. biZancjum-cesarstwo wschodnie
11.łacinA-język urzędowy w rzymie
12. pRo-konsulat- nad konsul w rzymie tytuł pierwszy przyjął Oktawian August
2010-02-20T11:56:22+01:00
1.junona
2.Romulus
3.legiony
4.italia
5.brutus
6.posejdon
7.rzym
8.wilczyca
9.senat
10.Izyda
11.Ares
12.Rubikon

1.Rzymska bogini patronka kobiet....
2.Założyli Rzym Remus i....
3.Armia Rzymska...
4.Kraina geograficzna w której znajduje się Rzym
5.Zamordował Cezara...
6.Grecki bóg morza
7.Jego władcą był Juliusz Cezar...
8.Wychowała Romulusa i Remusa...
9.Rada starszych w Rzymie...
10.Czczono ją również w Egipcie..
11.Rzymski bóg wojny
12.Przekroczył go Juliusz Cezar...