Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.0.59 (Unix) mod_ssl/2.0.59 OpenSSL/0.9.8g Server at moodle.e-cku.pl Port 80

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:44:12+01:00
Internal Server Error

Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub błąd w konfiguracji i nie był w stanie wykonać żądania.

Prosimy o kontakt z administratorem serwera, [email protected] i informuje ich o czasie wystąpił błąd i wszystko, co możesz zrobić, które mogą być przyczyną błędu.

Więcej informacji na temat tego błędu można znaleźć w dzienniku błędów serwera.
Apache/2.0.59 (Unix) mod_ssl/2.0.59 OpenSSL/0.9.8g Server at moodle.e-cku.pl Port 80