Odpowiedzi

2010-02-20T11:55:18+01:00
Długością geograficzną punktu na powierzchni kuli ziemskiej nazywamy jego odległość od południka zerowego, mierzoną w stopniach.
Długość geograficzną liczymy wzdłuż równoleżnika od 0 stopni do 180 stopni.
Na wschód od południka zerowego wyznacza się długość geograficzną wschodnią, a na zachód od niego - zachodnią.
Wszystkie punkty leżące na tym samym południku mają jednakową długość geograficzną.

Jeśli nie rozumiesz to:
szerokość geograficzną mierzy się patrząc na stopnie z boku mapki ( będzie to zawsze szerokość geograficzna N lub S),
a długość geograficzną mierzy się patrząc na stopnie u góry lub po środku mapki ( będzie to zawsze długość geograficzna W lub E).
58 3 58