Zadanie1.
Na mapach w skali jedna trzecia do 200000 odległość między obiektami wynosi 1 metr,20 centymetrów i 5 milimetrów.Oblicz rzeczywistą odległość między tymi obiektami (w kilometrach).
Zapisz obliczenia proszę o dokładny wzór i o wszystkie dane.

Zadanie2.
Podkreśl zestaw plane,w którym wymieniono wyłącznie planety większe od ziemi:
a)Merkury i Uran
b)Wenus i Mars
c)Saturn i Uran
d)Mars i Jowisz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T12:00:02+01:00