Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T12:40:53+01:00
Pyramids of Giza in Egypt are located.
Team of the pyramids at Giza are:
1.Pyramid Cheops - built around 2560 BC, the Hémon probably by design, which in ancient burial place of Pharaoh Cheops. (the largest pyramid at Giza)
2.Pyramid Khafre - the completion of Khafre's pyramid dates to around 2532 BC (the second largest pyramid at Giza) was built by Pharaoh Khafre (one of the sons of Cheops)
3.Pyramid Menkaure - the smallest of the pyramids at Giza, which is the tomb of the fourth dynasty of rulers from the period of the Old Kingdom, whose true name was Egyptian and Menkaure meant: "Sustainable-is-power-Re (divine-light)." Built around 2525 BC the son of Khafre Menkaure.


Piramidy w gizie znajdują się w Egipcie.
Zespół piramid w Gizie to:
1.Piramida Cheops - wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie według projektu Hemona,stanowiąca w starożytności miejsce pochówku faraona Cheopsa .(największa piramida w Gizie)
2.Piramida Chefrena - ukończenie piramidy Chefrena datuje się na ok. 2532 r. p.n.e(druga co do wielkości piramida w Gizie)zbudowana przez faraona Chefrena (jednego z synów cheopsa)
3.Piramida Mykerinosa - najmniejsza spośród piramid w Gizie, będąca grobowcem władcy z IV dynastii z okresu Starego Państwa, którego prawdziwe, egipskie imię brzmiało MenKauRe i znaczyło: "Trwała-jest-moc-Re (boskiej-światłości)".Zbudowana ok. 2525 p.n.e. przez Mykerinosa syna Chefrena.mam nadzieje ze pomoglam
Pozdrawiam. ;)
1 5 1