Odpowiedzi

2010-02-20T12:23:54+01:00
Mocne strony demokracji
-wolnosc wyboru
- wolnosc słowa

szanse demokracji
-dostepnosc oswiaty
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T12:28:04+01:00
1)Mocne :
-każdy sam decyduje za siebie
-nie ma pretensji do innych za podjęcie decyzjii
2) Demokracja ma duże sanse , ponieważ ludzie chcą decydować sami , ze sobą.
4)Jeżeli np. klasa decyduje demokratycznie gdzie mają wyjechac na wycieczke i połowa klasy chce pojechać w góry , a druga połowa nad morze i nie wiedzą co zrbić musi decydować przewodniczący grupy
5) zagrożenia -
kłótnie przykład u górze i wtedy musi zadecydować np. wychowawca
2010-02-20T15:50:35+01:00
+ w dużo większym stopniu niż inne reżimy demokracja gwarantuje poszanowanie podstawowych praw i wolności jednostki, na których straży stoją prawo, instytucje, media i opinia publiczna
+ historia pokazuje, że państwa demokratyczne znacznie rzadziej wszczynają wojny niż państwa niedemokratyczne
+demokracja daje jednostce duży zakres wolności i stwarza możliwość samorealizacji i wyboru drogi życiowej, a także wpływa na bieg spraw publicznych
+ władza w państwach demokratycznych w nieporównywalnie mniejszym stopniu stosuje wobec obywateli przymus i przemoc niż w państwach, w których cała władza jest skupiona w rękach jednostki

- demokracja nie do końca sprawdza się w okresach przejściowych i kryzysowych, gdy konieczne jest podejmowanie często niepopularnych decyzji. Trudności ekonomiczne mogą doprowadzić do przejęcia władzy przez partie populistyczne, antydemokratyczne. Mogą one się przyczynić do do dalszej destabilizacji państwa, a nawet do likwidacji demokracji i ograniczenia praw oraz wolności człowieka.
-Proces decyzyjny jest znacznie dłuższy niż w reżimach totalitarnych i autorytarnych. Podjęcie decyzji często wymaga konsultacji z różnymi środowiskami i organizacjami, a zawarty kompromis nie zawsze jest satysfakcjonujący dla wszystkich
- wolność słowa i swoboda wyrażania opinii połączone z prawem do demonstracji mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, w tym używania przemocy, zwłaszcza gdy w społeczeństwie występują bardzo głębokie podziały ideowe