Odpowiedzi

2010-02-22T15:55:15+01:00
1.praca hydrauliczna posiada dwa tłoki o powierzchniach 10cm2 i 200cm2. Ile musi wynosić wartość siły działającej na tłok o mniejszej powierzchni, aby tłok o większej powierzchni mógł naciskać na prasowanie ciało o wartości 15 kN???

F₁/S₁=F₂/S₂ taki związek zachodzi w prasie hydraulicznej

F₁=?
S₁=200cm²=0,02m²
F₂=15kN=15 000N
S₂=10cm²=0,001m²

F₁*S₂=F₂*S₁

stąd F₁=(F₂*S₁)/S₂

F₁=(15 000N*0,02m²)/0,001m²=300 000 N=300kN i to nasza odpowiedź