Napisz ankietę dla uczniów swojej klasy w której poprosisz o udzielenie następujących informacji:
1) czy segregują śmieci
2) z jakich srodków transportu najczęsciej korzysta się w jego domu
3) czy oszczędzają energię i w jaki sposób
4) co robią aby ograniczyć zużycie wody

Bardzo zależy mi na tym, zeby to było dobrze zrobione.
Najlepsze rozwiązanie nagrodzę :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:56:41+01:00
Inquiry:
1.You file it throws litter about ?
Yes NO

2.it with what centres of transportation the most often was used in your house?
car train bicycle bus different

3.you save energy?
YEs NO

4.how do you save energy?
I put out light I use thrifty bulbs

5.how do you limit the waste of water?
I take pane shower I wash off in sink dish I turn water