Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T20:48:21+02:00
Uprawnienia Konsumenta.
Konsument, który stwierdzi, że sprzedany mu towar jest niezgodny z umową może:
1. W pierwszej kolejności kupujący może żądać2. od sprzedawcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy,
3. Gdyby naprawa albo wymiana okazały się niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać4. się albo stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie od umowy może mieć5. miejsce tylko w przypadku, gdy niezgodność6. towaru z umową jest istotna.
Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności demontażu, dostarczenia, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. W myśl obowiązujących przepisów odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata od daty wydania towaru kupującemu, w razie wymiany towaru termin ten będzie biegł na nowo. Przyjmuje się też, że jeśli zastrzeżenia co do jakości towaru powstały przed upływem 6 miesięcy od daty jego wydania, to niezgodność towaru z umową istniała w chwili wydania.
Przy szczególnych rodzajach sprzedaży: na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy np. rodzaj towaru, jego cenę, datę dokonania sprzedaży. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie to powinno zawierać: oznaczenie sprzedawcy, określenie towaru, jego ilość i cenę.