Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T12:46:20+01:00
Izotopy dzielimy na :
-Trwałe (stabilne) - to takie atomy, których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom w inne.
-Naturalne - izotopy występujące w przyrodzie.
-Promieniotwórcze (radioizotopy) - nietrwałe, są to atomy ulegające samorzutnym przemianom jądrowym.
-Sztuczne - otrzymane przez człowieka na drodze przemian promieniotwórczych.


Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach badań technicznych (np. w badaniach przepływów - śledząc z zewnątrz układu przemieszczanie się w nim płynu zawierającego domieszkę izotopu promieniotwórczego, lub w badaniach zużycia materiałów - implantując izotop w elementy konstrukcyjne np. silnika i badając zmiany aktywności tego izotopu w oleju silnikowym w czasie pracy), znajdują zastosowanie w przemyśle (izotopowe czujniki poziomu, wagi izotopowe, izotopowe czujniki przeciwpożarowe), medycynie (radiofarmaceutyki, zasilacze izotopowe), biologii (śledzenie obiegu i roli mikroelementów), geologii (radiometryczne metody geologiczne) oraz w badaniach podstawowych (metoda atomów znaczonych, badania dyfuzji, badania strukturalne itd.)


Ps. Pozdrawiam ;)
10 4 10
2010-02-20T12:46:55+01:00
16O - tlen-16

17O - tlen-17

18O - tlen-18

ok. 2000 ich izotopów promieniotwórczych
jod 31I, technet 99Tc, czy potas 40K stosuje się w diagnostyce medycznej

Do badań układu krwionośnego wykorzystuje się między innymi izotopy 42K, 43K oraz 129Cs

Nowotwory układu szkieletowego, jak i dokładne miejsca złamania kości często uwidoczniane są przy pomocy izotopu 47Ca

Wśród innych stosowanych w diagnostyce medycznej izotopów należy wymienić 51Cr, 32P i 59Fe wykorzystywane przy badaniach krwi, a także izotopy jodu (125I, 131I, 132I) stosowane w badaniach tarczycy.

Izotopy 60Co oraz 137Cs stosuje się do naświetlania komórek nowotworowych, co powoduje ich niszczenie bez szkodliwości dla zdrowych tkanek

energetyka jądrowa 235U
6 3 6