W naczyniu o kształcie litery U znajduje się rtęć. Do jednego z ramion naczynia dolano nafty o wysokości słupka hn=10cm. Do 2go ramienia dolano wody w takiej ilości, że jej górny poziom był na górnym poziomie słupka nafty. Oblicz wysokośc słupka wody.
Dane: gęstość rtęci=13,6*10^3kg/m^3 gęstość wody=10^3kg/m^3, gęstość nafty=0,8*10^3kg/m^3
Szukane: hw=?

1

Odpowiedzi

2009-04-15T02:00:58+02:00
Dane:
gęstość rtęci ρr=13,6*10³kg/m³
gęstość wody ρw=10³kg/m³,
gęstość nafty ρn=0,8*10³kg/m³
hn=10cm=0,1m
Szukane: hw=?

obliczam hydrostatyczne na granicy wody i rteci /slup wody wiekszy/
hw*ρw*g=hn*ρn*g+(hw-hn)*ρr*g / uprszczam g
hw*ρw=hn*ρn+hw*ρr-hn*ρr
hw*ρw-hw*ρr=hn(ρn-ρr)
hw=hn(ρr-ρw)/(ρr-ρw)
hw=0,1(3,6)/12,8m=0,028m

ODP hw=2,8cm
5 1 5