1.Samochód ciężarowy porusza się z prędkością 80km/h po linii prostej, samochód osobowy porusza się z prędkością 90km/h po linii prostej. Siły wypadkowe działające na samochód ciężarowy i osobowy są:
Wybierz odpowiedź
a. większa siła wypadkowa działa na samochód osobowy
b. większa siła wypadkowa działa na samochód ciężarowy
c. równe, ale większe od zera
d. równe zero

2.Do stojącego wózka o masie l kg zbliża się drugi wózek o masie 0,5 kg z szyb­kością 6 m/s. Po zderzeniu wózki poruszają się. razem (opory ruchu pomijamy). W tej sytuacji suma wartości pędów wózków wynosi:

Wybierz odpowiedź
a. przed zderzeniem 6 kg•m/s
b. po zderzeniu 3 kg•m/s
c. przed zderzeniem 9 kg•m/s
d. po zderzeniu 6 kg•m/s

3.Opuszczamy powoli ruchem jednostajnym telewizor o ciężarze 100 N. Wynika z tego, że siła działająca ze strony naszych rąk na telewizor wynosi:
Wybierz odpowiedź
a. 0 N
b. 100N i działa w dół
c. około 98 N i działa w górę
d. 100N i działa w górę

4.Pod działaniem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się:
Wybierz odpowiedź
a. ze stałym przyspieszeniem
b. ruchem niejednostajnie przyspieszonym
c. z rosnącym przyspieszeniem
d. ze stałą prędkością

5.Gdyby w pewnej chwili Ziemia zaczęła przyciągać ciała siłą dwa razy mniejszą, to wtedy:
Wybierz odpowiedź
a. wyrzucone w górę ciała spadałyby znacznie szybciej
b. okazałoby się, że wszystkie ciała mają dwa razy mniejszy ciężar
c. kangury poruszałyby się znacznie wolniej.
d. okazałoby się, że wszystkie ciała mają dwa razy mniejszą masę

6.Jakim ruchem porusza się ciało po linii prostej, jeżeli wartość jego pędu rośnie wprost proporcjonalnie do czasu?
Wybierz odpowiedź
a. Z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do czasu
b. Jednostajnie przyspieszonym
c. Niejednostajnie przyspieszonym
d. jednostajnym


Proszę o odpowiedź na wszystkie pytania. WAŻNE! :) Daję najlepsze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T13:00:18+01:00
1Nie podałaś masy ale myślę że B
2B
3B
4B
5D
6B